Contact

Site ေပၚတြင္သီခ်င္းမ်ားတင္လိုပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေတာ့ Contributor တစ္ေယာက္ေယာက္၏ Email Address တစ္ခုခုအား ဆက္သြယ္၍အကူအညီေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။မိမိေပးပို႔ထားေသာ Contributor ကေနၿပီး Site ေပၚသို႔ သီခ်င္းမ်ားကိုတင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သီခ်င္း တင္ရာတြင္ 5 မိနစ္မွ 2 ရက္အတြင္းၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ Contributor ၏အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈအေပၚတြင္လဲ
မူတည္ပါသည္။ Online ေပၚတြင္ Contributors တစ္ေယာက္မွမရွိလွ်င္လဲ Mail ကိုသာပို႔ထားေပးခဲ့ပါ။သီခ်င္းပို႔ေပးရမည့္ပံုစံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ သီခ်င္းအမည္
၂။ သီဆိုသူ/အဖြဲ႔နာမည္

[ Lyrics, Music Producer, Studio and Beat မ်ားကိုပါထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ]