Request Albums

ဤနေရာတွင် ကိုယ်လိုချင်သော မြန်မာ Hip Hop Album များနှင့် Mixtape များကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါ သည်။ တောင်းဆိုရာတွင် သီချင်းများတင်ပေးသော Contributor ကို E-Mail ပို့၍ သော်လည်းကောင်း၊ အောက်က Form တွင်ဖြည့်စွက်၍သော်လည်း ကောင်း တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ အောက်တွင်ရှိသော Form အား ဖြည့်စွက်ရာ၌ တောင်းဆိုသူ၏ E-mail လိပ်စာအမှန်ကိုသာ ဖြည့်စွက်ပေးကြပါ။ အဲ့ဒါမှ ကျွန်တော်တို့လဲ တောင်းဆိုသူ၏ E-mail ထံသို့တိုက်ရိုက်ပို့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

သီချင်းတောင်းဆိုရမယ့်ပုံစံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

၁။ Album/Mixtape ၏ အမည်
၂။ သီဆိုသူ(သို့)အဖွဲ့ ၏ အမည်

Name *

Email *

Message *